Δωρεάν μεταφορικά άνω των 50 €
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Πολιτική Απορρήτου

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή και μέσω τηλεφώνου και για να γίνουν οι παραγγελίες εμπορευμάτων της εταιρείας, θα απαιτηθεί από πλευράς σας η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων.

Δια  του παρόντος συναινείτε ρητά στη συλλογή, καταγραφή σε αρχείο και επεξεργασία από την Εταιρεία στοιχείων σας που σχετίζονται με τη συναλλακτική σχέση σας με την εταιρεία, την εκάστοτε εξέλιξή της και το ιστορικό των συναλλαγών σας, εντός του πλαισίου του Ν. 2472/1997, όπως τροποποιημένος ισχύει, καθώς και την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006, των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμό (UE) 2016/679 – GDPR) και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας αυτής θα είναι η συμμόρφωση της εταιρείας με τις νόμιμες υποχρεώσεις της, η καταγραφή δεδομένων, εποπτεία και εξυπηρέτηση της εν γένει συναλλακτικής  σχέσης των μερών, η μέτρηση και η βελτιστοποίηση των επιπέδων εξυπηρέτησης πελατών της με ηλεκτρονικά μέσα.

Η εταιρεία σας ενημερώνει ότι διατηρείτε τα νόμιμα δικαιώματά σας που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και ιδίως το δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα πρόσβασης και το δικαίωμα αντίρρησης.

Κατά τη διενέργεια παραγγελίας θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα εμπορεύματα, ο αριθμός του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιος άλλος αριθμός τηλεφώνου επιθυμείτε), η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, και σε περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται με τη χρήση πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως της κάρτας, καθώς και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας της κάρτας σας.

Τα δεδομένα αυτά θα επεξεργάζεται η εταιρεία σε πλήρη συμμόρφωση με το άρθρο 7Α παρ.1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που εδόθη από την πελάτη και με κανέναν τρόπο δε θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

Τα προσωπικά σας στοιχεία, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από τη βάση μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν τρίτοι για την υποστήριξη των συστημάτων της petiteville.gr, η εταιρεία μας φροντίζει για την διασφάλιση του απορρήτου.

Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς, καθώς και τη διόρθωσή τους, σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.

Για τη δική σας ασφάλεια θα πρέπει να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Ενημερωτικούς καταλόγους και έντυπο υλικό θα λαμβάνετε μόνο εφόσον το επιθυμείτε και το δηλώσετε κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας ως μέλους.


BACK TO TOP